Official Numbers ng BWD para sa Announcements at Billing Thru Tex

Nakakatanggap ka rin ba ng mensahe mula sa mga opisyal na numerong ito ng BWD? Kung hindi pa at nais mong makatanggap ng announcements at reminders para sa iyong water bill via text messages, maari kang magmensahe sa aming Facebook Page kasama ng inyong Pangalan, SIN, at Contact Number.