PANIBAGONG ORAS NG BAYARAN

Simula po sa MARSO 2023 ay magkakaroon ng pagbabago sa araw at oras ng koleksyon sa tanggapan ng Baliwag Water District.
Narito po ang mga magiging pagbabago.
Araw ng Koleksyon: Lunes hanggang Biyernes na lamang po.
Oras: Mula 7:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, "NO NOON BREAK".
Tuwing araw po ng Sabado ay wala ng koleksyon.
Hinihikayat din po namin ang lahat na gamitin ang iba't ibang "Payment Channels" ng BWD para sa mas madali at mabilis na pagbabayad ng inyo pong water bill.
Maraming Salamat Po!