BWD nagsagawa ng iba’t ibang aktibidad kaugnay ng selebrasyon ng World Water Day 2023