Official Numbers ng BWD para sa Announcements at Billing Thru Text